Citigroup Q4 EPS รุงมุมมองรายได้ที่จำกัด Rev ขึ้น 36%y-o-y

 
ตามประกาศของ fiscal 2016 สี่-หนึ่งส่วนสี่จองเดือนมกราคมอายุ 18 ที่หุ้นของของ Citigroup บริษัท(NYSE:C)ตก 5%ที่จะเล็งให้โดนน้อยของเงิน 55.21. อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาสามแลกเปลี่ยนกลุ่มงานที่หุ้นของ regained ที่สูญเสียพื้นฐานไว้แลกเปลี่ยนเรื่องที่$57.62. Notably ที่ lender นสี่-หนึ่งส่วนสี่รายได้นับพลาดนักวิเคราะห์'การคำนวณ. อย่างไรก็ตามเราหวังว่าที่ราคาหุ้นของจะเพิ่มความต่อเนื่องจากความจริงเสนอทางด้านล่างนี้

นิวยอร์-จากบริษัทมีรายงานว่า fiscal 2016 สี่-หนึ่งส่วนสี่ปรับตัว revenues ของเงิน 17.01 พันล้านลง 9%จาก$18.64 พันล้านอยู่คนเดียวกันช่วงเวลาของ 2015. ที่รายงานตั revenues อยู่ด้านล่างกว่านักวิเคราะห์'การคำนวณของเงิน 17.3 พันล้าน.

สำหรับหนึ่งส่วนสี่จบลงธันวาคม 2016,ปรับตัวอข่ายรายได้เพิ่มจำนวน 4%ให้$3.25 พันล้านหรือ$1.14 ต่อแบ่งจาก$3.18 พันล้านหรือ$1.06 ต่อแบ่งปันในหนึ่งส่วนสี่จบลงธันวาคม 2015. นักวิเคราะห์ได้คาดหวัง Citigroup จะรายงานพยายามแบล็กเมล์ผม...รายได้ของเงิน 1.12 ต่อส่วนแบ่ง.

ปฏิบัติการค่าใช้จ่าย decreased 9%y-o-y จะ$10.1 พันล้านในโลงที่สี่อ-หนึ่งส่วนสี่ 2016. เงินกู้นัเพิ่มให้$624 ล้านขึ้น 1%จากที่เมื่อปีก่อนคล้ายกันไตรมาส. เป็นอย่างต่อเนื่องสัญลักษณ์ของเงินตราเท่านั้นน่ะครั,กู้เพิ่มขึ้น 3%. ทั้งหมดเงินเพิ่มขึ้น 2%ให้$929 พันล้าน. เป็นอย่างต่อเนื่องสัญลักษณ์ของเงินตราเท่านั้นน่ะครั,เงินเพิ่มจำนวน 4%.

ในช่วงหนึ่งส่วนสี่,Citigroup รายงานว่าเป็น 36%เพิ่มอยู่ในรายได้ที่จำกัดตลาดรายได้นับเพื่อเงิน 3 ล้าน เหมือนๆกัน,equity ตลาดรรายได้เพิ่มอีก 15%y-โอน่อย รถส่วนตัวสำหรับเงินกู้วามสูญเสียเงิน$12.1 พันล้านในโลงที่สี่อ-หนึ่งส่วนสี่,เมื่อเทียบกับพร้อมเงิน 12.6 ปีก่อนหน้านี้

ที่เหมือนกัน Equity ขั้น 1 สัมพันธ์กับสัดส่วนของธนาคารเพื่อเพิ่มจำนวน 12.5%ใน fiscal 2016 จาก 12.1%ใน fiscal 2015.

นักวิเคราะห์คือความคาดหวังพยายามแบล็กเมล์ผม...รายได้ของเงิน 1.30 ต่อแบ่งกับ revenues ของเงิน 18.26 พันล้านสำหรับปัจจุบันไตรมาส. สำหรับ fiscal 2017 ที่ตลาดเป็น forecasting พยายามแบล็กเมล์ผม...รายได้ของเงิน 5.23 ต่อแบ่งกับ revenues ของเงิน 72.82 พันล้าน. นี่ compares กับพยายามแบล็กเมล์ผม...รายได้ของเงิน 4.72 ต่อแบ่งกับ revenues ของเงิน 69.88 พันล้านใน fiscal 2016.

ดังนั้นถึงตอนนี้ sellers ต้องทำให้สามีพยายามจะบุกทางด้านล่างผู้การสนับสนุนระดับขอ 56 แต่ไม่ใช่เรื่องของพวกเขาทำสำเร็จและมีหุ้นของย้อนออกจากสนับสนุนกับเป็นบวก gap ที่ปรับความถี่จุดสี oscillator ได้ยังดินแดนก็ลุกฮือยู่เหนือ bearish พื้นที่อันตราย ดังนั้นเราสามารถคาดหวังที่หุ้นของที่อยู่ใน bullish วงโคจร.

สูงหรือสูงกว่าสัญญาควรจะเข้าท่าดีนิเราจะทำทุกอย่างที่เราทำอแลกเปลี่ยนภายใต้พวกนี้สถานการณ์เพื่อจะสมเหตุสมผลตอบแทนการลงทุนกับน้อยที่สุดความเสี่ยง สัญญานจะซื้อจากฐานสองตัวแทนตอนที่หุ้นของของ Citigroup การค้าแบบด้านล่าง$57.50 ใน equity องตลาดนะ เพื่อปรับปรุงความเป็นไปขอความสำเร็จในแนะนำให้เป็นการแลกเปลี่ยนเป็นนักธุรกิจควรจะเลือกวันมาเดือนกุมภาพันธ์สำหรับวันที่ 15 มดอายุ.

ข่าวแนะนำ: